Monitoring wizyjny

Telewizja przemysłowa i alarmy

Wykonujemy instalacje systemów monitoringu wizyjnego (telewizji przemysłowej CCTV) pozwalające na automatyczne dozorowanie terenu, domu, firmy, czy pracowników. Kamery przekazują obraz do rejestratora z obserwowanej przestrzeni. Rejestrator dokonuje zapisu obrazu z kamer na dysku twardym z którego możemy odtworzyć w każdym momencie zaistniałe wydarzenia, możliwy jest również podgląd "na żywo" obrazu z kamer przez internet na komputerze oraz smartfonie. Podgląd przez internet daje możliwość w każdej chwili oglądania, co się dzieje na terenie naszej firmy czy domu. Monitoring pozwala na nadzorowanie wszelkiego rodzaju obiektów, małych sklepów, domków jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, restauracji, firm prywatnych, szkół, urzędów, dużych hal produkcyjnych.

Monitoring

Korzyści z monitoringu

  • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i pracodawcy
  • zabezpieczenie przed kradzieżami
  • ochrona przed wstępem osób niepowołanych na teren firmy
  • kontrola jakości i ilości pracy osób pracujących
  • dyscyplinowanie pracowników
  • dozór nad mieniem firmy
  • poprawa funkcjonowania firmy, w czego konsekwencji zwiększenie zysków
  • montaż telewizji przemysłowej zmniejsza koszt ubezpieczenia obiektu