SIP Trunk

Usługa dla firm i instytucji

Usługa SIPTrunk umożliwia wykonywanie w jednym czasie wielu jednoczesnych połączeń telefonicznych za pośrednictwem przypisanych do usługi telefonicznych numerów miejskich. Do usługi możemy przenieść Państwa obecne numery telefoniczne lub przydzielić nową numerację.

Oprócz znacznej oszczędności na rachunkach za telefon usługa zapewnia skalowalność nie możliwą do osiągnięcia w telefonii PSTN. Usługa SIPTrunk może funkcjonować jako zastępstwo tradycyjnych linii TDM/ISDN do przeprowadzania wszystkich rozmów telefonicznych lub jako jej uzupełnienie.

SIPTRUNK vs TDM

SIPTrunk jest wirtualnym kanałem, który łączy ze sobą centrale telefoniczne i pozwala na realizację połączeń między nimi. Sprawdza się również doskonale w firmach wielooddziałowych ponieważ głos jest przesyłany przez Internet.

SIPTrunk eliminuje sygnał zajętości, umożliwia połączenie z pracownikiem bez pośrednictwa sekretariatu, daje możliwość obsługi zapowiedzi głosowych, kolejkowania połączeń, obsługi połączeń i faksów przez komputer oraz smartfona, umożliwia migrację firmowego systemu telefonicznego do sieci następnej generacji NGN.

 SIPTRUNK NGN

SIPTrunk zapewnia Direct Inward Dialing (DDI) 

Dzięki DDI każdy z pracowników uzyska indywidualny miejski numer telefonu na własne biurko. Dzięki temu Klienci i Interesanci mogą kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem odpowiedzialnym za załatwienie ich sprawy.