Wirtualna Centrala Telefoniczna

Wirtualna Centrala Telefoniczna (VPBX) to usługa telekomunikacyjna z funkcjonalnościami spotykanymi w klasycznych centralach abonenckich PBX. Usługa może w całości lub częściowo zastąpić istniejącą centralę telefoniczną dowolnej wielkości, a zarządzanie przez Internet zapewnia minimalny koszt wdrożenia oraz optymalny poziom kosztów miesięcznych. Usługa usprawni obieg informacji i pozwoli zarządzać połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi w zaawansowany sposób.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • Oszczędność – VPBX jest usługą w chmurze (SaaS – Software as a Service), a nie kosztownym urządzeniem. Dzięki modelowi SaaS, Klient nie musi posiadać własnej centrali, która wiąże się z wysokimi kosztami zakupu, leasingowania, utrzymania i serwisu.
 • Proste użytkowanie – Klient nie musi korzystać z usług osób trzecich, które obsługują fizyczne centrale, ponieważ dzięki prostej obsłudze panelu klienta VPBX bez problemu może zarządzać nią własnymi zasobami.
 • Wygoda – dzięki temu, iż VPBX umieszczony jest na serwerach i w centrum przetwarzania danych INTEGRAL, Klient nie zajmuje się technicznymi aspektami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem centrali. Wszystkie sprawy techniczne pozostają po stronie INTEGRAL. Jedyne czego potrzeba to działające połączenia techniczne.
 • Nowoczesne urządzenie – INTEGRAL dostarcza na życzenie Klienta w pełni skonfigurowane, wysokiej klasy nowoczesne telefony IP oraz bramy głosowe umożliwiające połączenie do VPBX obecnych telefonów. Alternatywnie Klient może korzystać z własnych urządzeń.

Możliwości usługi VPBX LITE:

 • odtwarzanie zapowiedzi głosowych w określonych godzinach,
 • łatwa komunikacja w firmie dzięki skróconym numerom wewnętrznym,
 • przełączanie rozmów przez pracowników,
 • numer stacjonarny na biurku oraz w komórce,
 • warunkowe przekierowania połączeń, gdy zajęte, nie odbiera,
 • sprawne zarządzanie i obsługę połączeń przychodzących do firmy,
 • wirtualny faks, umożliwiający wysyłanie i odbieranie faksów przez komputer,
 • opcjonalne nagrywanie prowadzonych rozmów,
 • opcjonalna numeracja ulgowa 080x

Usługa VPBX PRO posiada szereg innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają zarządzanie systemem telekomunikacyjnym i przynoszą wiele korzyści związanych z jakością obsługi klienta czy też oszczędnością czasu i pieniędzy oraz kontrolą pracowników:

 • IVR (Interactive Voice Response) z funkcją czasowych komunikatów – interaktywna obsługa Klienta.
 • Powitanie na linii (DISA) – usługa zapowiedzi głosowej.
 • Nagrywanie rozmów połączeń przychodzących i wychodzących.
 • Połączenia trójstronne.
 • Połączenia konferencyjne.
 • Przekierowanie połączeń z dodatkową funkcją czasową.
 • Grupy z funkcjami Call Center, Hunting i Pickup – sprawne kierowanie połączeń do odpowiedniej grupy pracowników.
 • Zarządzanie centralą poprzez panel administracyjny.
 • Wirtualny faks – w postaci plików PDF:
  • Fax2Mail / Mail2Fax,
  • Fax2Web / Web2Fax.
 • Mapa Centrali – schemat graficzny prezentujący strukturę.
 • Music on Hold.
 • Połączenia oczekujące (CW).
 • Połączenia zawieszone (CH).
 • Natychmiastowe przeniesienie wywołania (CFU).
 • Przeniesienie wywołania w przypadku zajętości (CFB).
 • Przeniesienie wywołania przy braku odpowiedzi (CFNR).
 • Przeniesienie zajętości na inny numer (CT).
 • Usługa nie przeszkadzać (DnD).
 • Prezentacja numeru osoby dzwoniącej (CLIP).