Usługi telekomunikacyjne dla firm i instytucji

Obniż koszty i wprowadź nowoczesne usługi telekomunikacyjne w chmurze

Obniż na stałe koszty połączeń telefonicznych i omiń ograniczenia telefonii analogowej. Już teraz możesz zacząć oszczędzać dzięki zaletom cyfrowych standardów transmisji głosu. Możemy zachować Państwa obecny numer albo przydzielić nową numerację jednocześnie zapewniając szereg usług dodanych.

Telefonia Cyfrowa

Dzięki usłudze oszczędzisz kilkadziesiąt procent na rachunkach za telefon w porównaniu do oferty operatorów standardowych. Usługa umożliwia na jednym numerze obsługę wielu połączeń telefonicznym w jednym czasie w cyfrowej jakości głosu HD. Dodatkowo stacjonarny numer może stać się numerem mobilnym jeśli korzystasz ze smartfona lub tabletu. Możesz również skorzystać z wielu usług dodanych: telezapowiedź, multilinia, poczta głosowa, CLIP, CLIR, zwiększyć obieralność połączeń dzięki warunkowemu przekierowani (np. gdy numer jest zajęty, gdy nie odbiera) oraz usługom wirtualna centrala, wirtualny faks, nagrywaniu połączeń.

SIPTrunking

Dzięki usłudze SIPTrunk oszczędzisz na połączeniach telefonicznych i uzyskasz wiele numerów telefonicznych na jednym łączu. Usługa daje możliwość wykonywania w jednym czasie wielu jednoczesnych połączeń za pośrednictwem przypisanych do usługi numerów telefonicznych (tzw. DDI). Oprócz znacznej oszczędności na połączeniach telefonicznych, usługa zapewnia bezpieczeństwo inwestycji oraz skalowalność nie możliwą do osiągnięcia w telefonii standardowej. SIPTrunk to logiczne połączenie między Twoją centralą telefoniczną i naszą centralą operatorską. Cała komunikacja i połączenia głosowe między centralami odbywa się za pomocą protokołu IP.

Numery Direct Inward Dialing

Dzięki usłudze DDI każdy z pracowników uzyska indywidualny numer telefonu na biurko. Rozwiązanie zwiększy zadowolenie klientów i interesantów, bo dzięki niemu mogą kontaktować się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za załatwienie danej sprawy wprost na jej numer telefonu, bez konieczności każdorazowego przebijania się przez zapowiedzi głosowe i sekretariat.

Kolejkowanie Połączeń

Kolejkowanie połączeń przychodzących to dziś podstawa sprawnej obsługi klienta. Usługa pozwala uniknąć sytuacji w której wielu klientów jednocześnie dzwoni do firmy, skutecznie blokując możliwość połączenia pozostałym. Kolejkowanie to więcej odebranych połączeń, mniejsza irytacja klientów oczekujących na połączenie, lepsza sprzedaż oraz szybsza obsługa.

Wirtualna Centrala Telefoniczna VPBX

Oszczędź na kosztach pozyskania i serwisowania centrali telefonicznej. Usługa VPBX posiada funkcje tradycyjnej fizycznej centrali telefonicznej takie jak zapowiedź głosowa, numery wewnętrzne, biling i przekierowania. VPBX nie wymaga inwestowania w sprzęt i doposażanie firmy w infrastrukturę telekomunikacyjną i jednocześnie zapewnia znaczne oszczędności na kosztach połączeń telefonicznych. VPBX jest dostępny dla Klientów korzystających z naszych usług głosowych.

Masowa wysyłka SMS

Umożliwia wysyłanie wiadomości przez popularny kanał komunikacji SMS na masową skalę co skutecznie wspiera działania marketingowe, informacyjne i sprzedażowe. Wiadomości możemy nadać unikalną nazwę nadawcy. W ramach usługi również zapewniamy możliwość weryfikacji numerów przez HLR.

Voice Mailing

Usługa VM umożliwia odtwarzanie odbiorcom na skalę masową komunikatu głosowego zarówno w telefonie stacjonarnym jak i komórkowym. Wiadomość głosowa mocniej wpływa na emocje odbiorcy niż SMS i e-mail. Oprócz kampanii marketingowych i prowadzenia działań informacyjnych usługa sprawdza się również jako narzędzie alarmowe oraz tester sprawności działania łącz telekomunikacyjnych. VM stwarza możliwość prowadzenia komunikacji dwukierunkowej, w takim przypadku do komunikatu głosowego jest dołączona informacja, że po wyborze odpowiedniego klawisza odbiorca może wykonać określoną operację.

Wirtualny Faks (faks-2-mail)

Pozwala odbierać i wysyłać faksy za pomocą komputera. Do korzystania z usługi nie jest potrzebne urządzenie faks ani dodatkowa linia telefoniczna, toner ani papier, dzięki czemu nie trzeba ponosić związanych z tym wydatków. Usługa jest dostępna dla Klientów korzystających z naszych usług głosowych.

Numeracja Infolinii 0-80x i numer złoty

Dzięki profesjonalnemu numeru infolinii Państwa firma będzie postrzegana jako nowoczesna organizacja, która troszczy się o dobry kontakt i dba o wzorowe relacje ze swoimi Klientami. Numer infolinii wspiera aktywnie prowadzenie działań marketingowych, sprzedażowych i informacyjnych, niezależnie od wielkości, rodzaju i modelu prowadzonej działalności.

Nagrywanie połączeń

Nagrywane połączeń głosowych w celu zapisania informacji o udzielonej podczas rozmowy dyspozycji przez Klienta (wyrażenie zgody, deklaracja zakupu, zamówienie) aby taką rozmowę można było później odtworzyć. Usługa jest dostępna dla Klientów korzystających z naszych usług głosowych.